LÖGF3LF05 - Lögfræði, framhaldsáfangi

Lögfræði, framhaldsáfangi

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: LÖGF2LÖ05
Í áfanganum sem er framhaldsáfangi í lögfræði munu nemendur læra að beita aðferðafræði lögfræðinnar á hagnýtan hátt og þjálfast í lögskýringum og túlkunum laga út frá fjölbreyttum réttarheimildum. Sérstök umfjöllunarefni áfangans eru eignaréttur, samningaréttur, kauparéttur, kröfuréttur, félagaréttur, barnaréttur, sifja- og erfðaréttur auk þess sem reglum íslensks réttarfars verða gerð greinargóð skil, bæði reglum einkamálaréttarfars og opinbers réttarfars. Farið er yfir lögfræðilega túlkun og skýringar á völdum lögum og reglugerðum auk þess sem sérstök áhersla verður lögð á dóma Hæstaréttar á völdum réttarsviðum og fordæmisgildi þeirra. Í áfanganum er gert ráð fyrir vettvangsferð í Héraðsdóm Reykjavíkur og heimsóknum frá lögfróðum aðilum. Markmið áfangans er að veita nemendum greinargóða þjálfun í lögskýringum og beitingu laga auk þess hagnýta gildis að þjálfa nemendur við gerð ýmissa löggerninga, s.s. samninga, stofnun félaga, dómstefnur og erfðaskrár. Áfanginn er undirbúningur fyrir lögfræðinám. Kennsluhættir í áfanganum verða í formi fyrirlestra, verkefnavinnu, úrlausn raunhæfra verkefna og túlkunar á dómum.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • þeim lögum og réttarreglum sem gilda á þeim réttarsviðum sem til umfjöllunar eru
 • helstu hugtökum lögfræðinnar á þeim réttarsviðum sem til umfjöllunar eru
 • helstu kenningum og sjónarmiðum við lögskýringar og túlkun laga
 • hlutverki og aðferðafræði dómstóla við að leysa úr lögfræðilegum álitaefnum
 • helstu atriðum málareksturs einkamála og sakamála fyrir íslenskum dómstólum
 • helstu tegundum samninga og þeim réttindum og skyldum sem í þeim felast

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • greina lögfræðileg álitaefni á þeim réttarsviðum sem til umfjöllunar eru
 • leita og afla sér upplýsinga í dómasafni héraðsdóma og Hæstaréttar
 • leita og afla sér upplýsinga í þeim lögskýringargögnum sem aðgengileg eru á internetinu
 • beita aðferðarfræði lögfræðinnar við að slá réttarreglum föstum
 • skrifa lögfræðilegan texta sem styðst við rökstuðning réttarreglna
 • undirbúa lögbindandi samninga og aðra löggerninga á hinum ýmsu réttarsviðum

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • túlka og skýra fjölbreyttar réttarheimildir að því marki að slá réttarreglum föstum
 • standa að gerð samninga og annarra lögbindandi löggerninga á hinum ýmsu réttarsviðum
 • túlka og meta samninga og aðra löggerninga á hinum ýmsu réttarsviðum
 • greina réttarstöðu aðila samkvæmt íslenskum rétti á ólíkum réttarsviðum
 • semja dómstefnur og stjórnsýslukærur í samræmi við lög og reglur
 • leysa úr lögfræðilegum álitaefnum og komast að lögfræðilegri niðurstöðu
 • taka virkan þátt í gagnrýninni umræðu um löggjöf og dóma í íslenskum rétti.
Nánari upplýsingar á námskrá.is