LÍFF2ÖR05 - Örverufræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Líff1GF04 eða Líff2GR05. Má taka áfangann samhliða undanförunum.
Í þessum valáfanga í örverufræði verður farið yfir stöðu örverufræðinnar innan náttúrufræðinnar; gerð og flokkun dreifkjörnunga og frumvera; lífsstarfsemi örvera, s.s. efnaskipti, æxlun og fjölgun, dreifingu; mikilvægi örvera í náttúrulegum vistkerfum; not fyrir örverur í iðnaði; skemmdir og sjúkdómar af völdum örvera og varnir gegn þeim; helstu flokkar baktería verða kynntir; frumatriði í veirufræði, s.s. staða veira í lífheiminum, gerð, fjölgun, áhrif veira á hýsla, veirusjúkdómar og varnir gegn þeim; flokkun sveppa og staða frumdýra í lífheiminum.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • einkennum og byggingu dreifkjörnunga og frumvera
 • grunnatriðum í flokkunarfræði örvera
 • notkun örvera í rannsóknum, lyfjaframleiðslu og iðnaði
 • smitleiðum og sjúkdómum af völdum örvera
 • helstu aðferðum við sjúkdómavarnir og sótthreinsun
 • stöðu veira í lífheiminum og samskiptum þeirra við hýsla
 • helstu aðferðum við einangrun, ræktun og greiningu örvera

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • greina helstu tegundir örvera á grundvelli einkenna þeirra
 • flokka örverur á grundvelli einkenna þeirra og niðurstaðna greiningarprófa
 • teikna einfalda skýringarmynd af dreifkjörnungi og merkt helstu frumulíffæri
 • taka örverusýni og búa þau til ræktunar
 • vinna með örverur á öruggan hátt
 • skrá niðurstöður athugana og setja fram í skýrslum

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • auka skilning á almennri umfjöllun á sviði örverufræði
 • taka rökstudda afstöðu til dægurmála sem tengjast örverum
 • taka ábyrgð á eigin lífi m.t.t. sýkingarhættu og sjúkdóma af völdum örvera
 • afla sér frekari þekkingar á sviði örverufræði
 • gera sér grein fyrir samspili örverufræði og annarra náttúrufræðigreina
 • tengja örverufræðina við daglegt líf og umhverfi og sjá notagildi hennar.
Nánari upplýsingar á námskrá.is