LÍFF3ST04 - Stjörnulíffræði

Stjörnulífffræði

Einingafjöldi: 4
Þrep: 3
Forkröfur: Líff1GF04 eða Líff2GR05 og EFNA 1FH03 eða Efna2AM05
Í þessum valáfanga í stjörnulíffræði munu nemendur kynna sér jaðarlífverur á jörðinni, þ.e. þær lífverur sem lifa við aðstæður sem eru á mörkum þess lífvænlega. Jafnframt kynna þeir sér aðstæður á öðrum reikistjörnum sólkerfisins og tunglum þeirra til að leggja mat á hvort líf, eins og við þekkjum það, geti þrifist þar. Unnið verður með Drake jöfnuna og þversögn Fermis og röksemdir fyrir að líf á jörðinni eigi uppruna sinn utan hennar verða kannaðar. Jafnframt verða hugmyndir manna um geimverur skoðaðar, í vísindum, bókmenntum, kvikmyndum og sjónvarpsefni.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • skilgreiningu á lífi og hvað getur talist lífvera
 • þekktum mörkum lífs á jörðinni m.t.t. umhverfisaðstæðna
 • almennum umhverfisskilyrðum á reikistjörnum sólkerfisins og tunglum þess
 • stærðum í alheiminum í tíma og rúmi
 • helstu aðferðum til að greina umhverfisaðstæður á fjarlægum reikistjörnum
 • jöfnu Drakes og þversögn Fermis
 • helstu tilgátum um uppruna lífs á jörðinni

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • rata um sólkerfið okkar og þekkja helstu kennileiti á himninum
 • lesa og nýta fræðigreinar á sviði líffræði og stjörnufræði
 • meta vegalengdir innan sólkerfisins, vetrarbrautar okkar og milli vetrarbrauta
 • greina og gagnrýna almenna umfjöllun um stjörnufræði og líffræði
 • safna upplýsingum, vinna úr þeim og miðla til annarra

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • auka skilning á almennri umfjöllun á sviði stjörnufræði og líffræði
 • taka rökstudda afstöðu til dægurmála er tengjast sem flestum sviðum stjörnufræði og líffræði
 • miðla sérhæfðri þekkingu á sviði vísinda á einfaldan og auðskilinn hátt
 • afla sér frekari þekkingar á sviði stjörnulíffræði
 • gera sér grein fyrir samspili stjörnufræði og annarra náttúrufræðigreina.
Nánari upplýsingar á námskrá.is