LÍFF2HE05 - Heilsa mannsins

heilsa mannsins

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: LÍFF1GF04
Í þessum valáfanga í líffræði fyrir félags- og hugvísindabraut er sjónum beint að heilsufræði mannsins. Fjallað er um helstu efnisflokka sem við erum gerð úr, líffærakerfi mannsins, næringu og fósturþroska sem og áhrif lífsstílstengdra sjúkdóma og vímuefna á líkama okkar. Helstu efnisþættir eru: Efnafræði lífsins, gerð og starfsemi meltingarfæra, öndunarfæra, húðar, úrgangslosunarkerfis, taugakerfi og æxlunarkerfi, fósturþroski, næring og heilbrigði, gerð og starfsemi ónæmiskerfis, lífsstílstengdir sjúkdómar og vímuefni. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist þekkingu á grundvallaratriðum í líkamsstarfsemi mannsins, öðlist skilning á samspili næringar og heilsu og geti beitt þessari þekkingu bæði til áframhaldandi náms á heilbrigðissviði og í daglegu lífi.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • efnafræði lífsins
 • helstu líffærakerfum mannsins
 • æxlun og fósturþroskun
 • næringu mannsins
 • samspili næringar og heilsu
 • lífsstílstengdum sjúkdómum
 • vímuefnum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa líffræðilegar upplýsingar úr máli og myndum
 • skoða vefi og líffæri
 • lesa í samspil mismunandi líffærakerfa við stjórn líkamsstarfseminnar
 • meta áhrif lífshátta á heilbrigða þroskun og starfsemi líkamans

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • auka skilning á líffræði- og heilsutengdum viðfangsefnum
 • leggja gróft mat gagnrýninn hátt á upplýsingar sem tengjast líffræðilegum viðfangsefnum í samfélaginu
 • tengja þá þekkingu sem hann hefur aflað sér í áfanganum við daglegt líf og umhverfi og sjái notagildi þess
 • taka ábyrgð á eigin lífi m.t.t. heilsutengdra þátta.
 • afla sér frekari þekkingar á sviði líffræði og heilbrigðisfræði.
Nánari upplýsingar á námskrá.is