ENSK3AC05 - Akademískur orðaforði og rauntextar

Akademískur orðaforði og rauntextar

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ENSK2UK05
Eitt helsta markmið áfangans er krefjandi akademískur orðaforði í takt við það sem nemendur geta átt von á á háskólastigi. Áhersla er lögð á að nemendur vinni með fjölbreyttari og flóknari texta en áður, bæði texta í kennslubók og rauntexta. Þeir byggja ofan á almennan orðaforða vísinda og fræða sem þeir hafa tileinkað sér á fyrsta námsári. Nemendur kynnast bókmenntum rituðum á ensku. Þeir velja sér þekkt bókmenntaverk frá Bandaríkjunum eða Bretlandi og fjalla um það í málstofu. Nemendur þurfa að tjá hugsun sína skýrt og rökstyðja skoðanir sínar.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • orðaforða í ræðu og riti sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi
 • mismunandi gerðum fræðitexta af ólíkum sviðum
 • bókmenntum rituðum á ensku, einkum bandarískum og breskum
 • sögu, þjóðfélagsfræði og menningu á helstu málsvæðum enskunnar

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa sér til fræðslu og/eða ánægju texta sem gera miklar kröfur til lesandans, bæði hvað varðar orðaforða og uppbyggingu
 • greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi í texta
 • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni fræðilegs og menningarlegs eðlis
 • skilja sér til gagns þegar fjallað er um flókið efni
 • átta sig á mismunandi málsniði og stíl í töluðu máli og undirliggjandi merkingu, viðhorfum og tilgangi þess sem talar

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • beita málinu af lipurð og kunnáttu og geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum
 • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, draga fram aðalatriði og rökstyðja mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og bregðast við fyrirspurnum
 • lýsa skýrt og greinilega flóknum hlutum eða ferlum á sviði sem þeir hafa kynnt sér
 • skrifa texta sem uppfyllir akademískar kröfur um orðaforða og uppbyggingu
Nánari upplýsingar á námskrá.is