STÆR3RR05 - Hagnýting heildareiknings, runur og raðir

Hagnýting heildareiknings, runur og raðir

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: STÆR3DÓ05
Hagnýttur heildareikningur, s. s. rúmmáls- og yfirborðsreikningar og ferillengd. Runur og raðir, samleitniprófanir: Heildispróf, samanburðarpróf, hlutfalls- og rótarpróf. Veldaraðir o. fl.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu aðferðum við að leysa ákveðin og óákveðin heildi og hvernig túlka megi ákveðin heildi sem rúmmál eða yfirborð hluta
 • því hvað sé samleitin runa og hvað sé samleitin röð
 • hagnýtingu framangreindrar stærðfræði á öðrum sviðum, s.s. í hagfræði, náttúruvísindum, umhverfismálum, tæknifræði, o.s.frv.
 • hvernig lýsa megi hlutum úr daglegu lífi með runu og/eða röð

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • beita hlutheildun, innsetningu og brotaliðun við lausn heilda
 • lýsa rúmmáli og yfirborði snúða með heildi
 • reikna markgildi runa
 • beita ýmsum samleitniprófunum á viðeigandi raðir

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefni
 • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s. s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta, unnið til baka frá þekktum stærðum eða með því að setja upp jöfnur.
Nánari upplýsingar á námskrá.is