LISF3LL05 - Listasaga og listfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: HEIM2IH05 og SAGA3MH05
Listasagan er rakin í stórum dráttum frá fornöld til nútímans. Ljósi er varpað á tengsl ólíkra listsviða og þá einkum byggingarlist, málaralist, höggmyndalist og hönnun auk þess sem leitast verður við að gefa innsýn í hræringar í tónlist, dans og aðrar listgreinar. Lögð verður áhersla á að greina eðli þeirra þátta sem mótað hafa listsköpun mannsins í gegnum tíðina. Markmið með kennslu í listasögu og listfræði er að nemendur þjálfist í að rýna í og greina listaverk og tengja við það sem þeir hafa lært í fyrri áföngum línunnar. Stefnt er að því að nemendur verði færir um að meta ólíka list á gagnrýninn og sjálfstæðan hátt, öðlist grunnkunnáttu til að lesa algeng tákn og merkingu út úr listaverkum og geti að einhverju leyti lagt mat á fagurfræðilegt gildi þeirra.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu listsögulegu hugtökum, tímabilum og tegundum verka
 • helstu einkennum, aðferðum og efnisnotkun mismunandi listgreina (málaralist, byggingarlist, höggmyndalist, hönnun)
 • helstu listfræðilegu aðferðum og hugtökum
 • tengslum ólíkra listaverka við hugmyndasögu og heimsmynd á mismunandi tímum og í ólíkum samfélögum mannkynssögunnar
 • gildi listsköpunar í mismunandi samfélögum og á ólíkum tímum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa listaverk eins og þau koma honum fyrir sjónir í bókum og öðrum prentmiðlum eða rafrænum miðlum, í listasöfnum og galleríum, í opinberu rými og daglegu umhverfi
 • skrifa um sjónlist og hafi til þess hagnýta þekkingu á helstu hugtökum og aðferðum við greiningu, mat og túlkun á myndlistarverkum
 • komi umfjöllunarefni sínu á framfæri á skýran og greinargóðan hátt sem miðast við lesendahóp hverju sinni
 • flytja vel uppbyggða og hnitmiðaða framsögn fyrir samnemendur

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • greina og túlka listaverk
 • nýta sér listsöguleg hugtök í umræður og umfjöllun um listir
 • lesa borgarrýmið með tilliti til listasögunnar; leita sér upplýsinga um listasöguna og um listviðburði líðandi stundar
Nánari upplýsingar á námskrá.is