SÁLF3ÞS05 - Þroskasálfræði

þroskasálfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: SÁLF2IS05
Áfanginn fjallar um þroskaferil manneskjunnar allt frá fæðingu til grafar. Sérstaklega er tekinn fyrir þroski tilfinninga, félagslegra samskipta, hugsunar og greindar. Áhersla er lögð á þroska sjálfsmyndarinnar og hvernig hún mótast með aldrinum. Einnig verður vikið að þroskahömlum og þær skoðaðar út frá líffræðilegu og sálfræðilegu sjónarhorni. Nemendur æfa sig í að skoða eigin þroska út frá mismunandi þroskakenningum og greina þá þætti sem hafa mótað þá í lífinu. Nemendur fá æfingu í að rökræða álitamál eins og barneignir táninga, fóstureyðingar eða starfslok. Mótunaráhrif fjölskyldu og vina verða skoðuð og komið inn á vandamál barna og unglinga (t.d. geðræn, tilfinningaleg, líkamleg, náms- eða hegðunarvandamál). Viðfangsefnin geta verið breytileg og mótast af áhuga nemenda.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • þroska mannsins út frá sálfræðinni
 • helstu hugtökum og kenningum þroskasálfræðinnar
 • framlagi þroskasálfræðinnar innan sálfræðinnar og til samfélagsins

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • miðla sérhæfðri færni með því að beita almennum og sértækum vinnubrögðum, verkfærum og aðferðum
 • afla upplýsinga, greina þær og setja í fræðilegt samhengi
 • nýta fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli
 • miðla fræðilegu efni skýrt og skilmerkilega í ræðu og riti

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • vinna úr rannsóknargögnum og leggja á þau mat
 • sýna frumkvæði að raunhæfum lausnum
 • beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt
 • taka þátt í rökræðum um málefni sem tengjast þroskasálfræðinni
Nánari upplýsingar á námskrá.is