STÆR3TF05 - Ályktunartölfræði,

ályktunartölfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: STÆR2TÖ05
Útreikningar í tengslum við normlega dreifingu, t-dreifing. Meginmarkgildissetning tölfræðinnar. Úrtaksdreifing, öryggisbil, tilgátuprófanir og helstu fyrirvarar á tölfræðilegum ályktunum. Fylgniútreikningar og aðhvarfsgreining.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • algengustu líkindadreifingum
 • grunnatriðum úrtaksfræða, þ.m.t. meginmarkgildissetningu tölfræðinnar
 • lausnum jafna sérhæfðra falla, s.s. á hornafalla- og lograjöfnum
 • deildun falla, s.s. vísis- og lografalla og samsettra falla
 • hagnýtingu framangreindrar stærðfræði á öðrum sviðum, s.s. í hagfræði, náttúruvísindum, umhverfismálum, tæknifræði, o.s.frv.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • nýta einfalda líkindadreifingu sem líkan við útreikning líkinda
 • fara með hugtökin öryggisbil, öryggismörk, skekkjumörk, öryggisstig o.s.frv.
 • setja fram tilgátu og gera á henni viðeigandi tölfræðilegt próf
 • reikna fylgni milli tveggja breytna
 • túlka fylgnistuðla
 • nýta tölfræðileg forrit við gagnavinnslu, prófanir og ályktanir

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta
 • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s. s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta, unnið til baka frá þekktum stærðum eða með því að setja upp jöfnur
 • fella stærðfræðileg viðfangsefni inn í þá þekkingu og færni sem hann býr yfir
 • teikna skýringarmyndir til að glöggva sig á vandamálum sem fyrir liggja
Nánari upplýsingar á námskrá.is