STÆR2TÖ05 - Undirstöðuatriði tölfræði

undirstöðuatriði tölfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: A.m.k. einn stærðfræðiáfangi á 2. þrepi
Gagnasöfn, flokkun og einkennishugtök um þau. Tíðni og tíðnidreifing, myndrit. Dreifing og stærðir sem einkenna dreifingu gagnasafna. Helstu hugtök varðandi talningu, líkindi og líkindadreifingu.

Þekkingarviðmið

 • helstu talningarreglum, algengum líkindareikningi og líkindadreifingum, s.s. tvíkostadreifingu, normaldreifingu
 • grundvallaratriðum tölfræði, s.s. meðaltölum, fylgni, dreifingum og frávikum

Leikniviðmið

 • nota mengi og Vennmyndir til að leysa verkefni
 • meðhöndla tölur og talnamengi
 • nota reikniforrit við tölfræðilega útreikninga

Hæfnisviðmið

 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega á viðeigandi hátt
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • geta fylgt og skilið röksemdir og röksamhengi í mæltu máli og texta
 • beita skipulegum aðferðum við að leysa úr viðfangsefnum og þrautum, s. s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta, unnið til baka frá þekktum stærðum eða með því að setja upp jöfnur
 • leggja mat á hvort niðurstöður reikninga og athugana séu í samræmi við viðfangsefnið
Nánari upplýsingar á námskrá.is