LÍFF3VF05 - Vistfræði

vistfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: LÍFF2LE05
Í þessum valáfanga í líffræði fyrir náttúruvísindabraut er gerð grein fyrir viðfangsefnum vistfræðinnar, farið í helstu hugtök og undirstöðuatriði fræðigreinarinnar með áherslu á sérstöðu Íslands. Helstu efnisþættir eru: ágrip af sögu vistfræðinnar, helstu hugtök vistfræðinnar, vistfræðirannsóknir, uppbygging vistkerfa, sérstaða Íslands, orkuflæði og efnahringrásir, líffræðilegur fjölbreytileiki, tegundasamsetning vistkerfa, stofnvistfræði, sjálfbær nýting auðlinda og náttúruvernd. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist yfirsýn yfir vistfræði sem fræðigrein, þekki aðferðafræði hennar og öðlist skilning á helstu hugtökum. Nemendur skilji mikilvægi fjölbreytileika vistkerfa og þekki sérstöðu Íslands í því samhengi. Kynnt er mikilvægi þekkingar á vistfræði fyrir viðfangsefni daglegs lífs, tengsl við aðrar fræðigreinar og hvaða möguleika vistfræðin gefur til framtíðar. Nemendur verði búnir undir frekara nám í líffræði.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • sögu vistfræðinnar
 • helstu hugtökum vistfræðinnar
 • vistfræðirannsóknum
 • uppbyggingu vistkerfa
 • sérstöðu Íslands
 • orkuflæði og efnahringrásum
 • líffræðilegum fjölbreytileika
 • tegundasamsetningu vistkerfa
 • helstu hugtökum í stofnvistfræði
 • sjálfbærri nýtingu auðlinda
 • helstu rökum fyrir náttúruvernd

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa vistfræðilegar upplýsingar úr máli og myndum
 • beita hugtökum vistfræðinnar
 • þekkja ólík vistkerfi
 • fara í vettvangsferðir
 • vinna skýrslur
 • fjalla um álitamál sem varða íslenska náttúru í víðum skilningi

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • auka skilning sinn á vistfræðilegum viðfangsefnum
 • geta tekið rökstudda afstöðu til vistfræðilegra dægurmála
 • tengja undirstöðuþekkingu í vistfræði við daglegt líf og sjá notagildi hennar
 • taka ábyrgð á eigin lífi m.t.t. vistfræðilegra þátta
 • afla sér frekari þekkingar á sviði vistfræðinnar
Nánari upplýsingar á námskrá.is