ENSK3KV05 - Kvikmyndaáfangi

kvikmyndaáfangi

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ENSK3BR05
Í áfanganum verður áfram unnið með þá færni sem nemendur hafa tileinkað sér í fyrri áföngum í ensku og lögð áhersla á alla færniþætti tungumálanáms í námskeiðinu. Einkum verður þó lögð áhersla á að nemendur öðlist færni í að tjá sig í ræðu og riti á gagnrýninn hátt um kvikmyndamiðilinn, sem þau þekkja svo vel og er þeim er svo hugleikinn, og læra að meta hann út frá nýjum og áður óþekktum forsendum. Meginmarkmið áfangans er kynning á kvikmyndafræði og þeim orðaforða sem notaður er til að fjalla um kvikmyndir á gagnrýninn hátt. Aðalviðfangsefni áfangans er kvikmyndarýni kvikmynda frá 19. öld til okkar tíma. Grunnhugtök í kvikmyndafræði eru kynnt, fjallað verður um kvikmyndaaðlaganir, Hollywoodformúlu kvikmynda og grunntegundir kvikmynda. Jafnframt verður rýnt í grunnþætti kvikmyndagerðar svo sem handritsgerð, frásögn, frásagnarmáta, persónusköpun og áhrifamátt kvikmyndastjarna. Til glöggvunar á kvikmyndagerð verður fjallað um tæknilega þætti kvikmyndagerðar svo sem hljóð, lýsingu, notkun lita, kvikmyndatöku og klippingu. Einnig verður rýnt í leikmynd, búninga og förðun. Kvikmyndir eru skoðaðar með hliðsjón af þessum þáttum sem að framan greinir.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu hugtökum kvikmyndafræði
 • málfari til umfjöllunar um kvikmyndir og kvikmyndarýni á enskri tungu
 • tjáningarmáta kvikmynda
 • mismunandi tjáningarmáta kvikmynda og bókmennta

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa sér til fræðslu og ánægju texta sem tengjast „kvikmyndarýni“
 • greina aðferðir við kvikmyndagerð og túlkun á kvikmyndum
 • leggja gagnrýnið mat á kvikmyndir og geta tjáð sig um þær með viðeigandi orðaforða kvikmyndafræðinnar
 • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni kvikmynda og kvikmyndatúlkun

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • beita málinu af lipurð og kunnáttu til að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum um kvikmyndir og kvikmyndagagnrýni
 • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, draga fram aðalatriði og rökstyðja mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og bregðast við fyrirspurnum
 • geta tjáð tilfinningar, notað hugarflug og beitt stílbrögðum í túlkun sinni á kvikmyndum
 • skrifa texta með röksemdafærslu þar sem fram koma rök með og á móti og þau eru vegin og metin
Nánari upplýsingar á námskrá.is