ENSK2HA05 - Hagnýtur orðaforði. læsi á flóknari texta. fyrsti áfangi í ensku.

hagnýtur orðaforði. læsi á flóknari texta.

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Engar
Í þessum byrjunaráfanga í ensku er áhersla lögð á að nemendur verði vel læsir á flóknari texta en áður. Þeir verða þjálfaðir í að tileinka sér grunnorðaforða vísinda og fræða, tjá hugsun sína skýrt í ræðu og riti og rökstyðja skoðanir sínar. Áhersla er lögð á vandlegan lestur texta með það fyrir augum að byggja upp virkan og hagnýtan orðaforða. Lesið er bókmenntaverk úr hinum enskumælandi menningarheimi. Nemendur vinna í auknum mæli sjálfstætt að viðameiri verkefnum svo sem kynningum og stærri ritunarverkefnum.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • þverfaglegum orðaforða til markvissrar notkunar í námi á háskólastigi
 • rithefðum sem við eiga í textasmíð, m.a. inngangi með efnisyrðingu, meginmáli með vel afmörkuðum efnisgreinum og niðurlagi

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa fjölbreyttar gerðir texta, bæði fræðilega og bókmenntalega
 • beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir gerð texta eða viðfangsefnis
 • tjá sig skýrt og hnökralaust munnlega um málefni sem hann hefur kynnt sér
 • tjá sig skriflega bæði á formlegan og óformlegan hátt

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skilja daglegt mál, fjölmiðlaefni, inntak erinda, fræðigreinar og annað flóknara efni
 • taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á viðeigandi hátt
 • tjá sig skýrt, lipurlega og blaðalaust frammi fyrir áheyrendum um sérvalið efni sem hann hefur kynnt sér
 • skrifa formlegan og óformlegan texta og beita rithefðum sem við eiga í textasmíð
 • nýta nýjan orðaforða í ræðu og riti.
Nánari upplýsingar á námskrá.is