DANS2MR05 - Menning, ritun og bókmenntir

menning, ritun og bókmenntir

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: DANS2RM07
Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur vinni með flóknari texta en áður. Unnið er með orðaforða sem tengist m.a. daglegu lífi, umhverfismálum, ferðamennsku, menntakerfi, tækni og vísindum. Áhersla er lögð á vandlegan lestur texta með það fyrir augum að byggja upp virkan og hagnýtan orðaforða. Nemendur kynnast dönskum bókmenntum og hvernig þær endurspegla danskt samfélag. Í áfanganum eru lesnir bæði rauntextar og bókmenntatextar. Nemendur vinna sjálfstætt að viðameiri verkefnum í formi kynninga og ritunarverkefna.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • danska menningarsvæðinu og hvernig danska nýtist á norræna menningarsvæðinu almennt
 • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta danska menningu
 • orðaforða til undirbúnings náms á háskólastigi
 • helstu hefðum við uppsetningu og skipulag ritaðs máls
 • mismunandi bókmenntatextum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja eðlilegt talað mál við mismunandi aðstæður og algengustu orðasambönd sem einkenna það
 • lesa fjölbreyttar gerðir texta og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir gerð textans eða viðfangsefnis
 • tjá sig munnlega skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér
 • rita margs konar texta, formlega og óformlega, og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu
 • geta beitt meginreglum danskrar málfræði og setningafræði
 • túlka mismunandi bókmenntatexta

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skilja daglegt mál svo sem samræður og fjölmiðlaefni, inntak erinda og annað tiltölulega flókið efni sem hann hefur kynnt sér
 • nýta ritaða texta á mismunandi hátt
 • lesa texta þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir eru kynnt og bregðast við og tjá skoðanir sínar munnlega eða skriflega um efni þeirra
 • lesa á milli línanna og átta sig á dýpri merkingu texta
 • geta tjáð sig hiklaust og tekið þátt í samræðum við ólíka viðmælendur sem hafa dönsku að móðurmáli
 • geta skipst á skoðunum og sett fram hugmyndir sínar af talsverðu öryggi og komið þeim kunnáttusamlega til annarra
 • geta talað lipurlega og með nægilega góðum framburði, hrynjandi og áherslum til að vel skiljist
 • tjá sig skýrt, lipurlega og blaðalaust fyrir áheyrendum um efni sem hann hefur kynnt sér
 • skrifa læsilega texta um sérvalið efni þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín
 • skrifa margs konar texta og fylgja þeim rithefðum sem við eiga hverju sinni.
Nánari upplýsingar á námskrá.is