Inntökuskilyrði

Inntökuskilyrði og úrvinnsla umsókna Bóknámsbrautir Kvennaskólans í Reykjavík eru þrjár: félagsvísindabraut, hugvísindabraut og náttúruvísindabraut. Skilyrði þess að hefja nám á þessum brautum er að nemandi hafi hlotið einkunnina A, B+ eða B í ensku, íslensku og stærðfræði við lok grunnskóla.

Verði umsóknir um skólavist fleiri en hægt er að verða við er þeim raðað eftir meðaleinkunn þessara þriggja greina. Til að auðvelda það er einkunnunum gefið vægi þannig að A fær vægið 4, B+ fær vægið 3,75 og B fær vægið 3.

Komi til þess að margir nemendur hafi sömu meðaleinkunn í þessum þremur greinum verður til viðbótar horft til einkunna í Norðurlandamáli, náttúrufræði og samfélagsfræði og jafnvel fleiri greina ef þarf. Ef einhverjir raðast samt sem áður jafnir verður þeim raðað á tilviljanakenndan hátt með hlutkesti eða öðrum sambærilegum aðferðum.